Majetok dôchodkového fondu Dlhopisový, 365.life - 22.09.2022