Majetok v akciových dôchodkových fondoch - 05.05.2021