Majetok v zmiešaných dôchodkových fondoch - 20.09.2023