Majetok v zmiešaných dôchodkových fondoch - 22.09.2022