Majetok v zmiešaných dôchodkových fondoch - 05.05.2021