Majetok v zmiešaných dôchodkových fondoch - 15.03.2023