Majetok v indexových dôchodkových fondoch - 05.05.2021