Majetok v indexových dôchodkových fondoch - 15.03.2023