Index Global, NN - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Index Global, NN 3,68% 16,89% 17,23% 7,99% 9,63% 6,29% -6,15% 28,61% 2,67% 8,92% 141,31% 10,47%
MSCI World Index Total Return EUR 7,55% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 8,10% -3,58% 30,30% 7,26% 2,42% 190,55% 12,81%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% 3,17% 1,65% 0,32% 12,98% 1,23%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 24.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 848 400 616,18 €.