Index Global, NN - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Index Global, NN 3,68% 16,89% 17,23% 7,99% 9,63% 6,29% -6,15% 28,61% 2,67% 28,28% -4,83% 170,48% 10,14%
MSCI World Index Total Return EUR 7,55% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 8,10% -3,58% 30,30% 7,26% 31,64% -0,54% 271,43% 13,57%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% 3,17% 1,65% 5,06% 10,39% 30,61% 2,46%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 24.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 737 704 214,16 €.