Perspektíva, DSS Poštovej banky - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Perspektíva, DSS Poštovej banky 8,82% 15,60% 5,47% 6,49% 9,61% 6,71% -5,44% 21,21% 0,88% 4,70% 100,08% 8,14%
MSCI World Index Total Return EUR 5,96% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 8,10% -3,58% 30,30% 7,26% 2,42% 186,26% 12,60%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% 3,17% 1,65% 0,32% 12,98% 1,23%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 18.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 55 222 233,03 €.