Index Euro, NN - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Index Euro, NN 15,65% 18,31% 3,32% 5,59% 2,56% 9,41% -12,61% 28,46% -3,97% 15,59% 108,69% 8,33%
MSCI World Index Total Return EUR 6,97% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 8,10% -3,58% 30,30% 7,26% 15,26% 225,21% 13,68%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% 3,17% 1,65% 1,96% 14,82% 1,39%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 13.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 148 717 998,49 €.