Index, VÚB Generali - Indexový dôchodkový fond

Porovnanie zhodnotenia fondu a výšky inflácie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
Index, VÚB Generali 2,64% 15,48% 16,48% 7,78% 10,09% 6,46% -5,38% 28,62% 4,42% 4,70% 132,02% 9,91%
MSCI World Index Total Return EUR 4,25% 21,86% 20,14% 11,03% 11,39% 8,10% -3,58% 30,30% 7,26% 2,42% 181,64% 12,32%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% 3,17% 1,65% 0,32% 12,98% 1,23%
  • Celkový výnos a ročný výnos je počítaný od 02.04.12.
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok vo fonde: 516 310 906,90 €.