Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
UNIQA, Indexový Indexový 11,28% 174,42% 29,78%
NN, Index Global Indexový 10,83% 163,03% 28,68%
VÚB Generali, Index Indexový 10,80% 163,98% 29,71%
MSCI World Index Total Return EUR - 9,53% 349,86% 33,60%
365.life, Indexový Indexový 9,03% 125,77% 27,79%
NN, Index Euro Indexový 8,15% 109,40% 25,20%
Allianz, Progres Akciový 4,94% 121,49% 23,38%
VÚB Generali, Profit Akciový 4,16% 95,91% 18,02%
NN, Dynamika Akciový 3,65% 80,61% 15,33%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,45% 75,10% 12,58%
UNIQA, Akciový Akciový 3,17% 67,24% 12,17%
NN, Harmónia Zmiešaný 3,05% 64,30% 10,28%
365.life, Dlhopisový Dlhopisový 2,43% 48,58% -2,57%
365.life, Akciový Akciový 2,36% 46,99% -2,22%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,23% 43,80% 1,64%
Inflácia - 1,98% 38,03% 3,29%
NN, Solid Dlhopisový 1,92% 36,80% 0,88%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,74% 33,03% 0,46%
UNIQA, Dlhopisový Dlhopisový 1,60% 29,89% 0,47%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB