Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
UNIQA, Indexový Indexový 10,08% 163,72% 5,30%
NN, Index Global Indexový 9,68% 153,09% 5,28%
VÚB Generali, Index Indexový 9,64% 153,74% 5,37%
MSCI World Index Total Return EUR - 9,26% 356,92% 9,99%
365.life, Indexový Indexový 7,87% 114,48% 2,96%
NN, Rešpekt Akciový 6,36% 86,15% -7,15%
Allianz, Progres Akciový 4,46% 111,23% 2,63%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,59% 83,11% -1,19%
NN, Dynamika Akciový 2,91% 63,46% -3,82%
UNIQA, Akciový Akciový 2,77% 59,85% -0,35%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 2,74% 58,90% -5,59%
Inflácia - 2,42% 50,49% 10,89%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,34% 48,79% -5,41%
365.life, Dlhopisový Dlhopisový 1,95% 39,20% -6,13%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 1,63% 31,91% -7,78%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,39% 26,69% -4,31%
UNIQA, Dlhopisový Dlhopisový 1,38% 26,46% -2,29%
NN, Solid Dlhopisový 1,34% 25,56% -7,68%
365.life, Akciový Akciový 0,35% 6,15% -28,82%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB