Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
UNIQA, Indexový Indexový 10,96% 155,46% 34,69%
NN, Index Global Indexový 10,50% 145,17% 32,77%
VÚB Generali, Index Indexový 10,45% 145,63% 34,71%
MSCI World Index Total Return EUR - 9,38% 322,93% 20,97%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 8,66% 111,04% 29,78%
NN, Index Euro Indexový 8,04% 100,63% 37,99%
Allianz, Progres Akciový 4,71% 109,46% 29,16%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,99% 87,44% 22,89%
NN, Dynamika Akciový 3,39% 70,82% 18,10%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,35% 69,84% 17,66%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 3,17% 65,13% 15,72%
UNIQA, Akciový Akciový 3,05% 61,97% 15,37%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,88% 57,89% 13,91%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,49% 48,42% 0,72%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,25% 43,09% 4,22%
NN, Solid Dlhopisový 1,95% 36,43% 4,26%
Inflácia - 1,92% 35,50% 1,47%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,78% 32,71% 2,66%
UNIQA, Dlhopisový Dlhopisový 1,63% 29,59% 2,07%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB