Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
UNIQA, Indexový Indexový 11,02% 161,66% 25,94%
NN, Index Global Indexový 10,57% 151,11% 24,96%
VÚB Generali, Index Indexový 10,52% 151,66% 25,86%
MSCI World Index Total Return EUR - 9,42% 332,24% 23,63%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 8,69% 114,95% 22,83%
NN, Index Euro Indexový 8,33% 108,69% 27,91%
Allianz, Progres Akciový 4,82% 114,96% 23,19%
VÚB Generali, Profit Akciový 4,08% 91,63% 18,57%
NN, Dynamika Akciový 3,52% 75,59% 14,35%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,42% 72,66% 13,79%
UNIQA, Akciový Akciový 3,08% 63,84% 11,72%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,98% 61,23% 10,68%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 2,69% 54,09% 7,46%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,44% 48,09% -1,66%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,24% 43,38% 2,60%
Inflácia - 1,94% 36,55% 2,03%
NN, Solid Dlhopisový 1,93% 36,35% 1,98%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,75% 32,68% 1,12%
UNIQA, Dlhopisový Dlhopisový 1,61% 29,58% 0,92%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB