Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
UNIQA, Indexový Indexový 9,36% 162,83% -3,06%
NN, Index Global Indexový 9,02% 153,18% -2,56%
VÚB Generali, Index Indexový 8,98% 153,71% -2,70%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,87% 356,38% -0,95%
365.life, Indexový Indexový 7,39% 115,66% -2,19%
NN, Rešpekt Akciový 5,98% 87,16% -6,55%
Allianz, Progres Akciový 4,28% 111,41% -4,90%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,53% 85,70% -4,64%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 2,85% 62,09% -5,37%
NN, Dynamika Akciový 2,83% 64,50% -8,35%
Inflácia - 2,75% 61,85% 15,03%
UNIQA, Akciový Akciový 2,57% 57,22% -5,48%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,16% 46,49% -10,11%
365.life, Dlhopisový Dlhopisový 1,78% 36,95% -5,92%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 1,57% 32,17% -6,98%
UNIQA, Dlhopisový Dlhopisový 1,24% 24,67% -3,53%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,19% 23,53% -6,31%
NN, Solid Dlhopisový 1,18% 23,36% -8,51%
365.life, Akciový Akciový 0,23% 4,25% -11,38%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB