Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
NN, Index Global Indexový 10,37% 137,24% 7,05%
AXA, Indexový Indexový 10,33% 136,84% 5,96%
VÚB Generali, Index Indexový 9,81% 128,17% 4,53%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,90% 286,38% 10,51%
DSS Poštovej banky, Perspektíva Indexový 8,05% 97,25% 1,50%
NN, Index Euro Indexový 7,06% 82,08% -3,08%
Allianz, Progres Akciový 4,46% 99,76% 4,69%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,78% 79,96% 2,55%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 3,27% 66,41% 1,50%
DSS Poštovej banky, Prosperita Akciový 3,14% 63,18% 16,98%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,91% 57,47% 3,02%
NN, Dynamika Akciový 2,89% 57,07% -4,27%
AXA, Akciový Akciový 2,89% 56,85% 3,35%
DSS Poštovej banky, Stabilita Dlhopisový 2,71% 52,73% 3,45%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 2,30% 43,31% 0,88%
Inflácia - 1,87% 33,92% 1,65%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,83% 33,29% 1,11%
AXA, Dlhopisový Dlhopisový 1,67% 29,88% 1,01%
NN, Solid Dlhopisový 1,66% 29,84% -2,82%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB