Výnosy fondov v druhom pilieri

Dôchodkové fondy zoradené podľa ročného výnosu p.a. Kliknutím vyberte fondy, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafe:

Výber Fond Typ fondu Ročný výnos p.a. od založenia Kumulovaný výnos od založenia Za posl. 12 mesiacov
UNIQA, Indexový Indexový 9,73% 164,09% -3,24%
NN, Index Global Indexový 9,37% 154,17% -2,87%
VÚB Generali, Index Indexový 9,33% 154,68% -2,99%
MSCI World Index Total Return EUR - 8,83% 341,06% -3,62%
365.life, Indexový Indexový 7,37% 110,13% -6,23%
NN, Rešpekt Akciový 6,12% 85,95% -11,84%
Allianz, Progres Akciový 4,37% 111,40% -4,22%
VÚB Generali, Profit Akciový 3,45% 81,28% -7,11%
VÚB Generali, Mix Zmiešaný 2,85% 62,09% -5,37%
NN, Dynamika Akciový 2,66% 58,29% -12,20%
Inflácia - 2,60% 56,48% 13,38%
UNIQA, Akciový Akciový 2,60% 56,63% -6,19%
NN, Harmónia Zmiešaný 2,04% 42,40% -13,28%
365.life, Dlhopisový Dlhopisový 1,76% 35,72% -8,58%
VÚB Generali, Klasik Dlhopisový 1,48% 29,34% -10,04%
UNIQA, Dlhopisový Dlhopisový 1,25% 24,28% -4,35%
Allianz, Garant Dlhopisový 1,18% 22,85% -7,73%
NN, Solid Dlhopisový 1,16% 22,41% -10,61%
365.life, Akciový Akciový 0,13% 2,38% -29,54%
  • Kliknutím si vyberte fondy, v ktorých máte úspory a ktoré chcete sledovať
  • Cez cookies si tieto fondy zapamätáme a vždy, keď prídete na túto stránku, zobrazia sa vám
  • Indexové fondy sú v druhom pilieri až od roku 2012. Ak by boli v druhom pilieri od začiatku, ich výnosy by sa bližili Indexu MSCI World
  • Vývoj akciového indexu MSCI World Index Total Return Eur je na porovnanie prepočítaný od vzniku druhého piliera
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB