O projekte Druhý pilier

Projekt o druhom pilieri slúži na rýchle a jednoduché porovnanie dôchodkových fondov. Snažili sme sa, aby ste v grafoch a tabuľkách našli najdôležitejšie dáta o fondoch v druhom pilieri.

Sledujte si svoje fondy

Pre bežného sporiteľa je najzaujímavejšia podstránka Moje fondy kde si vo výbere zaklikne dva fondy, v ktorých má peniaze a ktoré chce sledovať. Vždy, keď príde na túto podstránku, (cez cookies) sa mu zobrazí aktuálny vývoj jeho fondov:

Príklad grafu vývoja vybraných fondov

Allianz Garant a Allianz Progres sme nevybrali náhodou. Pekne je na nich vidieť, prečo dlhopisové fondy zarobili od vzniku druhého piliera viac ako akciové fondy. Krivka dlhopisového fondu je celý čas takmer hladká len s malými zaváhaniami. Naproti tomu krivka akciového fondu je najskôr rozkolísaná, po kríze je  legislatívou vyhladená a napokon od roku 2013 sa nám opäť rozhýbala. Od roku 2013 sú totiž v akciových fondoch, verte či neverte, opäť akcie (aké prekvapenie).

Rýchly prehľad fondov na homepage

Na homepage sme umiestnili rýchly prehľad fondov. Vidíte na ňom, aký výnos dosiahli jednotlivé fondy za posledných 12 mesiacov. Kliknutím na niektorý z fondov sa dostanete na jeho detailnejšie zobrazenie.

Na hlavnej stránke vidíte v dolnej časti aj koláčové grafy s rozložením majetku vo fondoch. Až 89 % peňazí je v dlhopisových fondoch. Na prvý pohľad to vyzerá ako rozumná voľba konzervatívnych Slovákov, keďže dlhopisové fondy si od vzniku druhého piliera naozaj viedli lepšie ako fondy zmiešané a akciové.

Až na to, že väčšina Slovákov si pri štarte dôchodkovej reformy vybrala dnešné akciové dôchodkové fondy. A zotrvala v nich aj cez krízu, aj keď v nich neboli žiadne akcie až do chvíle, keď štát a DSS-ky sporiteľov v roku 2013 automaticky nepresunuli do dlhopisových fondov. A v týchto dlhopisových fondoch ľudia zostanú zrejme až do smrti (druhého piliera).

Detail dôchodkového fondu

Kliknite si na detail niektorého dôchodkového fondu – napríklad Allianz Progres. Poďme najprv odspodu. Prvé zospodu uvidíte graf vývoja majetku vo fonde. A naozaj. V roku 2013 klesol majetok vo fonde z dôvodu automatického presunu pasívnych občanov do dlhopisových fondov.

A naopak, majetok v dlhopisových fondoch stúpol, ako vidíte v detaile dlhopisového fondu:

Vráťme sa však k nášmu akciovému fondu a postupujme vyššie. Nad grafom vývoja majetku vidíme graf vývoja dôchodkovej jednotky. Pretože väčšina z nás sa z tých dôchodkových jednotiek nevie vysomáriť, prerátali sme ich na percentá. V grafe teda vidíte, ako sa fond vyvíjal a keď po ňom prejdete myšou, vidíte výnos v danom čase v percentách od založenia.

Nad grafom celkom hore na detaile fondu vidíte tabuľku, ktorá zobrazuje výnos fondu rok po roku. Vidíte, že akciový fond Progres pred krízou niečo málo zarobil a v roku 2008 stratil viac ako 6 %. Ďalej sa vďaka zmene legislatívy v roku 2009 motal okolo nuly a začal zarábať až po zrušení garancií v roku 2012. Hoďme očko aj na graf. Vidíme, že fond sa znovu rozkýval až v roku 2013, keď DSS-ky po vypudení pasívnych sporiteľov začali do akciových fondov vo väčšom nakupovať akcie a ďalšie rizikové triedy aktív.

Výnos akciového fondu Progres rok po roku

Okrem výnosu dôchodkového fondu rok po roku vidíme v tabuľke aj výnos indexu MSCI World vo variante total return v eurách, ako aj  výšku inflácie v danom roku. V dobrých rokoch index dosahoval vyššie výnosy ako nesmelé „akciové“ fondy. Avšak z rovnakých dôvodov index v roku 2008 klesol až o 37 %.

V roku 2014 sú už výnosy indexu a tohto akciového fondu bližšie k sebe. (Index aj v roku 2014 „zarobil“ viac, ale pri nulových nákladoch a vyššej volatilite.)

Indexové alebo akciové fondy?

Zavedenie indexových fondov v roku 2012 bolo dobre načasované. Zdanlivo najlepšie dva indexové fondy v druhom pilieri mali v podstate iba šťastie, že vznikli v čase, keď boli európske akcie na dne (vysoké výnosy európskych indexov boli spôsobené najmä tým, že práve v tom období sa ukľudnila situácia v Európe a akciové indexy začali rásť). Práve preto na grafe vyzerajú tak pekne, ako je vidieť na podstránke porovnania indexových fondov.

Ak by sme merali teoretický výnos indexových fondov od vzniku druhého piliera, oproti dvom fondom kopírujúcim európske indexy by lepšie dopadli tri fondy naviazané na index MSCI World.

A čo akciové fondy? Ako sme už spomínali, naozaj tučnú dávku akcií dostali (niektoré) akciové fondy až v minulom roku. Po automatickom prestupe väčšiny sporiteľov do garantovaných dlhopisových fondov dostali akciové fondy väčšiu voľnosť. A konečne po 9 rokoch zainvestovali väčšiu časť portfólia do akcií. Ich výnosy za rok 2014 môžete vidieť v porovnaní akciových fondov.

Aké sú výnosy individuálneho sporiteľa?

Konkrétne výnosy individuálneho sporiteľa sa vždy budú líšiť od výnosov meraných za fondy celkovo. Celkové porovnanie dobre poslúži na sledovanie vplyvu zmeny legislatívy druhého piliera, vplyvu makroekonomickej situácie vo svete. Poslúži dobre aj ako pomoc pri výbere dôchodkových fondov.

Nedokážeme však zrátať presné výnosy konkrétneho sporiteľa, pretože nevieme:

Z dôvodu častej zmeny výšky poplatkov aj ich štruktúry nevieme dostatočne presne spočítať ani výnos po odrátaní poplatkov.

Dúfame však, že projekt Druhý pilier dokáže poslúžiť na rýchle zorientovanie sa v druhom pilieri a v dôchodkových fondoch.

V prípade, že sme nezodpovedali na všetky vaše otázky týkajúce sa používania aplikácie Druhý pilier, neváhajte nám napísať na e-mail info@datalizer.sk.

Projekt Druhý pilier navrhol a vytvoril tím MetaApp s.r.o., v súčasnosti ho prevádzkuje a rozvíja Férové PZP s.r.o.