Akciové dôchodkové fondy

Porovnanie zhodnotenia akciových fondov, inflácie a indexu MSCI World:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
MSCI World Index 23,87%7,93%-1,18%-37,24%26,72%20,14%-1,84%14,75%21,86%20,14%11,03%11,39%8,10%-3,58%30,30%7,26%15,85% 334,46% 9,45%
Allianz - Progres 3,58% 5,17% 3,54% -6,91% 1,11% 0,78% 1,30% 2,94% 4,33% 10,85% 2,52% 11,10% 7,60% -5,51% 24,43% 4,16% 10,57% 114,12% 4,80%
VÚB Generali - Profit 3,49% 4,43% 4,15% -7,84% 1,69% 1,86% 2,12% 3,76% 5,52% 10,32% 3,92% 5,20% 6,73% -5,02% 17,15% 2,26% 8,55% 91,02% 4,06%
NN - Dynamika 3,12% 3,02% 3,26% -6,86% 1,42% 1,53% 1,26% 3,44% 3,15% 9,69% 2,63% 6,83% 7,37% -4,52% 15,59% 2,16% 5,69% 74,89% 3,50%
UNIQA - Akciový 3,42% 4,94% 3,73% -6,80% -0,13% 1,21% 1,48% 2,20% 3,83% 8,60% 3,24% 5,33% 2,59% -2,42% 11,57% 3,05% 5,19% 63,29% 3,06%
DSS Poštovej banky - Prosperita 3,74% 5,09% 2,09% -8,56% 1,53% 1,23% 1,27% 4,46% 3,69% 8,56% 0,55% 0,16% 8,83% -11,84% 13,43% 14,30% -1,51% 53,70% 2,68%
Inflácia 3,83% 3,66% 2,49% 3,55% 0,04% 1,26% 4,59% 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% 3,17% 1,65% 1,96% 38,96% 1,95%
  • Index použitý na porovnanie - MSCI WORLD Total Return EUR
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok v akciových dôchodkových fondoch je 1 602 230 700,17 €.