Indexové dôchodkové fondy

Porovnanie zhodnotenia indexových fondov, inflácie a indexu MSCI World:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
MSCI World Index 7,77%21,86%20,14%11,03%11,39%8,10%-3,58%30,30%7,26%31,64%-12,34%9,43% 258,96% 12,15%
UNIQA - Indexový 4,86% 18,04% 17,08% 7,96% 9,99% 6,36% -6,16% 28,58% 4,36% 28,58% -13,58% 8,31% 177,37% 9,59%
VÚB Generali - Index 2,64% 15,48% 16,48% 7,78% 10,09% 6,46% -5,38% 28,62% 4,42% 28,73% -13,45% 8,94% 168,99% 9,27%
NN - Index Global 3,68% 16,89% 17,23% 7,99% 9,63% 6,29% -6,15% 28,61% 2,67% 28,28% -13,27% 8,80% 168,18% 9,29%
365.life - Indexový 8,82% 15,60% 5,47% 6,49% 9,61% 6,71% -5,44% 21,21% 0,88% 25,39% -14,01% 6,97% 120,39% 7,37%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% 3,17% 1,65% 5,06% 15,03% - 36,10% 2,84%
  • Index použitý na porovnanie - MSCI WORLD Total Return EUR
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok v indexových dôchodkových fondoch je 3 394 039 839,35 €.