Indexové dôchodkové fondy

Porovnanie zhodnotenia indexových fondov, inflácie a indexu MSCI World:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
MSCI World Index 7,55%21,86%20,14%11,03%11,39%8,10%-3,58%30,30%7,26%2,42% 190,55% 12,81%
NN - Index Global 3,68% 16,89% 17,23% 7,99% 9,63% 6,29% -6,15% 28,61% 2,67% 8,92% 141,31% 10,47%
AXA - Indexový 4,86% 18,04% 17,08% 7,96% 9,99% 6,36% -6,16% 28,58% 4,36% 2,77% 136,84% 10,33%
VÚB Generali - Index 2,64% 15,48% 16,48% 7,78% 10,09% 6,46% -5,38% 28,62% 4,42% 4,70% 132,02% 9,91%
DSS Poštovej banky - Perspektíva 8,82% 15,60% 5,47% 6,49% 9,61% 6,71% -5,44% 21,21% 0,88% 4,70% 100,08% 8,14%
NN - Index Euro 15,65% 18,31% 3,32% 5,59% 2,56% 9,41% -12,61% 28,46% -3,97% 3,91% 87,61% 7,35%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% 3,17% 1,65% 0,32% 12,98% 1,23%
  • Index použitý na porovnanie - MSCI WORLD Total Return EUR
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok v indexových dôchodkových fondoch je 2 375 137 168,57 €.