Indexové dôchodkové fondy

Porovnanie zhodnotenia indexových fondov, inflácie a indexu MSCI World:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Výnos za celé obdobie Ročný výnos p.a.
MSCI World Index 7,77%21,86%20,14%11,03%11,39%8,10%-3,58%30,30%7,26%12,78% 220,59% 13,78%
UNIQA - Indexový 4,86% 18,04% 17,08% 7,96% 9,99% 6,36% -6,16% 28,58% 4,36% 10,85% 155,46% 10,96%
VÚB Generali - Index 2,64% 15,48% 16,48% 7,78% 10,09% 6,46% -5,38% 28,62% 4,42% 10,84% 145,63% 10,45%
NN - Index Global 3,68% 16,89% 17,23% 7,99% 9,63% 6,29% -6,15% 28,61% 2,67% 10,67% 145,17% 10,50%
DSS Poštovej banky - Perspektíva 8,82% 15,60% 5,47% 6,49% 9,61% 6,71% -5,44% 21,21% 0,88% 10,44% 111,04% 8,66%
NN - Index Euro 15,65% 18,31% 3,32% 5,59% 2,56% 9,41% -12,61% 28,46% -3,97% 11,12% 100,63% 8,04%
Inflácia 3,37% 0,39% -0,13% -0,46% 0,22% 1,96% 1,87% 3,17% 1,65% 1,15% 13,91% 1,31%
  • Index použitý na porovnanie - MSCI WORLD Total Return EUR
  • Miera inflácie je vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien na Slovensku (HICP), zdroj ECB


Majetok v indexových dôchodkových fondoch je 2 020 801 977,98 €.